Privacy Statement teledermatoscopie.nl

Teledermatoscopie.nl, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.teledermatoscopie.nl per mail info@teledermatoscopie.nl 

Maartje Spit en Michiel Berenschot zijn Functionaris Gegevensbescherming. Zij zijn te bereiken via info@teledermatoscopie.nl 

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Teledermatoscopie.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Teledermatoscopie.nl verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van nieuws en of updates
  • Inzicht krijgen in de professionals die interesse hebben in teledermatoscopie

Geautomatiseerde besluitvorming
Teledermatoscopie.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Teledermatoscopie.nl) tussen zit. Teledermatoscopie.nl gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Laposta.nl; Enormail; Vimeo; Yourhosting en Calendly.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
Teledermatoscopie.nl bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Teledermatoscopie.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (zoals bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor de pilot dermatoscopie uw gegevens met TCCN worden gedeeld) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Teledermatoscopie.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen onderaan elke email die u ontvangt van teledermatoscopie.nl. 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar administratie@teledermatoscopie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Teledermatoscopie.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Teledermatoscopie.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link

Hoe persoonsgegevens beveiligd worden
Teledermatoscopie.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op Maartje Spit en Michiel Berenschot zijn Functionaris Gegevensbescherming. Zij zijn te bereiken via info@teledermatoscopie.nl 

Teledermatoscopie.nl

Digitale huidzorg toegankelijk, leerzaam én makkelijk maken zodat er een betere huidzorg dichtbij de patiënt thuis mogelijk wordt.

Werkinstructie

Aanmelden voor nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van teledermatoscopie in de huisartsenpraktijk en  leerzame casussen ontvangen?

Michiel Berenschot, MSc
BIG-nummer 89065627901
info@teledermatoscopie.nl 
KvK 34378316

Maartje Spit, MSc, M ANP
BIG-nummer 59058254330
info@teledermatoscopie.nl 
KvK 72973897

Privacy Statement

Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Sluiten